?!DOCTYPE html> ttϷʺ:爱看视频_新闻首页_红星新闻?/title> <meta name="keywords" content="ttϷʺ," /> <meta name="description" content="ttϷʺ:红星新闻?成都头条,成都本地新闻,成都门户,成都吃喝玩乐,成都生活,成都美食,爱看视频,图说成都,成都亲子,成都房产,蓉妮播头?评房?成都商报电子?"/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link rel="shortcut icon" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/favicon.ico" type="image/x-icon" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/favicon.ico" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/favicon.ico" /> <link rel="stylesheet" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/css/swiper.min.css"> <link rel="stylesheet" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/css/pulic.css"> <link rel="stylesheet" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/css/searching.css"> <!--[if lte IE 10]> <![endif]--> <link rel="canonical" href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/scroll_top.png" alt="" id="top" title="返回顶部" style="opacity: 1;"> <div class="box_wrapper_bg"> <div class="nav_wrapper_bg"> <div class="wrapper_1200"> <ul class="nav_list"> <li class="wbs"> <p class="home"><a target="_blank"><img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/icon-home.png" alt="">首页</a></p> </li> <li class="wbs"><p><a href="http://www.2007msc.com/" title="ʷȤ">ʷȤ</a></p></li> <li class="wbs"><p><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/" target="_blank">爱看视频</a></p></li> <li class="wbs"><p><a target="_blank">图说成都</a></p></li> <li class="wbs"><p><a target="_blank">民生成都</a></p></li> </ul> <div class="right_search"> <div class="research m_t40 fl"> <form id="searchform" name="searchform" target="_blank" method="get" accept-charset="utf-8" onsubmit="if(isIE)document.charset='utf-8'" action="http://app.chengdu.cn/"> <input type="hidden" name="app" value="search"> <input type="hidden" name="controller" value="index"> <input type="hidden" name="action" value="search"> <input type="hidden" id="type" name="type" value="all"> <div class="search-group" > <input type="submit" value="" class="submit" title="搜索"> <input type="text" class="ipt-text" name="wd" value="" placeholder="请输入你要搜索的关键?> <span class="sub-icon-search"></span> </div> </form> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="box-news bef"> <div class="new_wrapper w_1200 bef"> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/"><img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/logo_ak.png" alt=""></a> </div> </div> <div class="box-main w_1200 bef box-wrapper1"> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0416/2191602.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/21e3ec2e7f750e982e1b71bc94f62bdf-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/21e3ec2e7f750e982e1b71bc94f62bdf-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:16 </p> </div> <h3>窗含西岭千秋?蒲江人的朋友圈又被雪山刷屏!</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-16 16:59</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0416/2191530.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/04caf2d102b11292d05a0e7614959a81-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/04caf2d102b11292d05a0e7614959a81-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:31 </p> </div> <h3>4.15国家安全教育日|国家安全 你我共同维护</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-16 11:01</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0416/2191529.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/e3d755b747d9c6ff4e079acceed628f8-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/e3d755b747d9c6ff4e079acceed628f8-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 01:00 </p> </div> <h3>?·15全民国家安全教育日】总体国家安全观公益宣传片</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-16 10:54</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0416/2191507.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/bd94405870094a3370a33f426abe9477-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/bd94405870094a3370a33f426abe9477-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:37 </p> </div> <h3>@四川文化企业 最?000万!你等的“天府文产贷”安排上?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-16 09:11</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0416/2191502.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/4dc89d10ee0b1e6b4cb7077c6f4b3b29-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/4dc89d10ee0b1e6b4cb7077c6f4b3b29-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:33 </p> </div> <h3>小轿车弯道失控撞上护栏自?消防紧急处?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-16 08:15</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0416/2191501.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/e13f9839156d97fb98641411d8c196cc-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/e13f9839156d97fb98641411d8c196cc-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:55 </p> </div> <h3>镌刻13万红军将士之?他在四川巴中建成中国最大红军碑?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-16 08:14</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0416/2191500.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/ddc74fe75ee5d54233b04a538d8824a9-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210416/ddc74fe75ee5d54233b04a538d8824a9-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 02:04 </p> </div> <h3>你关心的居民消费价格如何收集、CPI如何诞生?记者带你现场探?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-16 08:14</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0415/2191320.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210415/f0783ee08104338b336fc3468f02f67d-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210415/f0783ee08104338b336fc3468f02f67d-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 01:28 </p> </div> <h3>就在餐厅门口点外卖?这让他们自费开发了“轮椅美食地图”小程序</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-15 08:18</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0415/2191319.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210415/d68ffc46fa79561fbb250a5cccdc58a0-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210415/d68ffc46fa79561fbb250a5cccdc58a0-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 01:18 </p> </div> <h3>成都派出所这只“警猫”,能抓耗子还能调解纠纷?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-15 08:17</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0415/2191318.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210415/4fbf6fd0d11b68e20811c382d3bf3ab0-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210415/4fbf6fd0d11b68e20811c382d3bf3ab0-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:59 </p> </div> <h3>看雨后晚霞,成都大运会体育馆与蜀?68交相辉映</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-15 08:17</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0415/2191280.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2021/0415/thumb_270_160_1618442899471.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2021/0415/thumb_270_160_1618442899471.png"> <i class="play_video"></i> <p> 00:24 </p> </div> <h3>霸气接受学生“引体向上”挑战,成都这位校长火了?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-15 07:28</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0414/2191256.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2021/0414/thumb_270_160_1618408624727.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2021/0414/thumb_270_160_1618408624727.png"> <i class="play_video"></i> <p> </p> </div> <h3>《赞歌献给党》主题MV激情开?超过4000名成都人将参与拍?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-14 21:57</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0414/2191233.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2021/0414/thumb_270_160_1618402992741.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2021/0414/thumb_270_160_1618402992741.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:35 </p> </div> <h3>龙泉十陵修了个公益停车场?街道:是临时免费停?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-14 20:23</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0414/2191053.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210414/5a36ed1af5907788d348cffdcbe8258f-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210414/5a36ed1af5907788d348cffdcbe8258f-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 01:17 </p> </div> <h3>不满女友分手搬家 男子竟从4楼扔下两把铁?涉高空抛物罪被逮捕</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-14 07:58</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0414/2191052.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210414/59c47ae9eb84c799f2476bcb1942bbed-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210414/59c47ae9eb84c799f2476bcb1942bbed-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 02:27 </p> </div> <h3>7岁男童拔牙后昏迷40?医院:情况很不乐?院内专家正进行会?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-14 07:58</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0414/2191051.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://media.chengdu.cn/pic/20210414/96ba804f9b45b6fb2592fad648edb9a6-1.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://media.chengdu.cn/pic/20210414/96ba804f9b45b6fb2592fad648edb9a6-1.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:31 </p> </div> <h3>小伙课间举着神秘“扫把”表白女?礼物揭开那一刻引得全场欢?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-14 07:58</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0413/2190981.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618308992689.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618308992689.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> </p> </div> <h3>党史故事进巴?成都红色主题公交车上?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-13 18:16</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0413/2190884.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618272360868.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618272360868.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:51 </p> </div> <h3>男子负债欲在爷爷坟墓前自杀 民警及时赶到将其背下?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-13 08:06</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0413/2190856.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618269074148.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618269074148.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 01:50 </p> </div> <h3>老旧片区交通堵 来看成都的新探索</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-13 07:11</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2021/0413/2190851.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618268646823.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2021/0413/thumb_270_160_1618268646823.jpg"> <i class="play_video"></i> <p> 00:37 </p> </div> <h3>两只野生大熊猫“斗殴?小时,竟是在求偶</h3> <div class="fot"> <p class="tim">2021-04-13 07:04</p> <!--span class="behind_txt">推荐</span>--> </div> </a> </div> </div> <div id="displaypagenum"> <center> <span class="page">1</span><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/2.shtml" class="page">2</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/3.shtml" class="page">3</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/4.shtml" class="page">4</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/5.shtml" class="page">5</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/2.shtml" class="fenye ">下一?/a> <span class="fanye"></span> </center> </div> <hr> <footer class="w_1200"> <div class="footer-nav"> <a target="_blank">关于我们</a> | <a target="_blank">联系方式</a> | <a href="http://www.2007msc.com/" title="ʷȤ">ʷȤ</a> | <a target="_blank">招聘信息</a> <br/> <p> 国新网许可证编号?1120170006 蜀ICP?4016819?ICP许可证编号:川B2-20060070 热线电话?28-86007301 <br/> 川公网安?51010402000051?违法和不良信息举报电?028-86007235 <br/> © 2005-2021 www.2007msc.com 版权所? </p> </div> </footer> <div style="display:none;"> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>