?!DOCTYPE html> ֽ:财经成都_新闻首页_红星新闻?/title> <meta name="keywords" content="ֽ," /> <meta name="description" content="ֽ:红星新闻?成都头条,成都本地新闻,成都门户,成都吃喝玩乐,成都生活,成都美食,爱看视频,图说成都,成都亲子,成都房产,蓉妮播头?评房?成都商报电子?"/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link rel="shortcut icon" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/favicon.ico" type="image/x-icon" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/favicon.ico" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/favicon.ico" /> <link rel="stylesheet" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/css/swiper.min.css"> <link rel="stylesheet" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/css/pulic.css"> <link rel="stylesheet" href="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/css/searching.css"> <!--[if lte IE 10]> <![endif]--> <link rel="canonical" href="http://www.2007msc.com/xwsy/cjcd/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <span id="nav_id" style="display: none">4</span> <!--公共顶部栏目--> <!--右侧悬浮二维?-> <div class="side_rg_icon"> <div class="box_side"> <p class="side_lf_pd"></p> <div class="side_img_box"> <img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/side_weibo_hs.png" alt=""> <img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/side_weibo_bs.png" alt=""> </div> <!--二维?-> <div class="side_img"> <img src="https://www.chengdu.cn/images/weibo_ewm.png" alt=""><i></i> </div> </div> <div class="box_side"> <p class="side_lf_pd"></p> <div class="side_img_box"> <img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/side_wx_hs.png" alt=""> <img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/side_wx_bs.png" alt=""> </div> <!--二维?-> <div class="side_img"> <img src="https://www.chengdu.cn/images/wx_ewm.jpg" alt=""> <i></i> </div> </div> <div class="box_side" id="top"> <div class="side_img_box"> <img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/side_top_hs.png" alt=""> <img src="http://img.chengdu.cn/templates/chengdu/i19/images/side_top_bs.png" alt=""> </div> </div> </div> <div class="box_wrapper_bg"> <div class="nav_wrapper_bg"> <div class="wrapper_1200"> <a target="_self" class="renovate"></a> <ul class="nav_list"> <li class="wbs"> <p><a href="http://www.2007msc.com/" title="ʷȤ">ʷȤ</a></p> <div class='nav_list_lm3 nav_list_lm'> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/yc/" target="_blank">原创</a> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/bd/" target="_blank">本地</a> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/guonei/" target="_blank">国内</a> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/quyu/" target="_blank">区域</a> <a href="http://www.2007msc.com/zhuantipindao/ttzz" target="_blank">头条智?/a> <a href="http://www.2007msc.com/topic/" target="_blank">热点专题</a> <a href="http://www.2007msc.com/special/2016/node_12687.shtml" target="_blank">党政要闻</a> <a target="_blank">传真?/a> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/gs/" target="_blank">公示</a> </div> <i></i> </li> <li class="wbs"> <p><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aksp/" target="_blank">爱看视频</a></p> <!--div class='nav_list_lm3 nav_list_lm'> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/rnbtt/" target="_blank">蓉妮播头?/a> </div> <i></i--> </li> <li class="wbs"> <p><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aycd/" target="_blank">安逸成?/a></p> <div class='nav_list_lm3 nav_list_lm'> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aycd/szwc/" target="_blank">数字文创</a> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aycd/ly/" target="_blank">旅游</a> <a href="http://www.2007msc.com/xwsy/aycd/ms/" target="_blank">美食</a> <!--a target="_blank">房产</a--> <a target="_blank">教育</a> <a target="_blank">慧展成都</a> </div> <i></i> </li> <li class="wbs"><p><a target="_blank">图说成都</a></p></li> <li class="wbs"><p><a href="http://www.2007msc.com/cjcd/" target="_blank">财经成都</a></p></li> <li class="wbs"><p><a target="_blank">文化成都</a></p></li> <li class="wbs"><p><a target="_blank">文明成都</a></p></li> <li class="wbs"><p><a target="_blank">志愿成都</a></p></li> <li class="wbs"><p><a target="_blank">运动成都</a></p></li> </ul> <div class="right_search"> <div class="research m_t40 fl"> <form id="searchform" name="searchform" target="_blank" method="get" accept-charset="utf-8" onsubmit="if(isIE)document.charset='utf-8'" action="http://app.chengdu.cn/"> <input type="hidden" name="app" value="search"> <input type="hidden" name="controller" value="index"> <input type="hidden" name="action" value="search"> <input type="hidden" id="type" name="type" value="all"> <div class="search-group"> <input type="submit" value="" class="submit" title="搜索"> <input type="text" class="ipt-text" name="wd" value="" placeholder="请输入你要搜索的关键?> <span class="sub-icon-search"></span> </div> </form> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="box-main w_1200 bef box-wrapper1"> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0520/2264186.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0520/thumb_270_160_1653032877620.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0520/thumb_270_160_1653032877620.jpg"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>618前夕 京东发布“有责任的供应链?推出“青绿计划?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-05-20 15:46</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0221/2244794.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0221/thumb_270_160_1645405248564.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0221/thumb_270_160_1645405248564.png"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>“Z世代”催热“它”经济:猫狗双全 舍得花钱</h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-21 09:00</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0219/2244447.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0219/thumb_270_160_1645228693805.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0219/thumb_270_160_1645228693805.jpg"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>星巴克们涨价背后:咖啡期货达10年高位,但每杯原料只涨不到两?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-19 07:58</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0218/2244220.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0218/thumb_270_160_1645141564128.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0218/thumb_270_160_1645141564128.png"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>LV又涨价了!奢侈品行业“涨声一片”,年轻人直呼:比我的股票还涨得?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-18 07:47</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0217/2243791.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0217/thumb_270_160_1645054772811.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0217/thumb_270_160_1645054772811.jpg"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>星巴克涨价了,CEO:预计今年还会继续涨</h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-17 07:40</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0216/2243595.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0216/thumb_270_160_1644968053758.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0216/thumb_270_160_1644968053758.png"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>小米否认裁员10%:创业至今未裁员,有?000岗位仍在招聘</h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-16 07:34</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0215/2243353.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0215/thumb_270_160_1644882905135.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0215/thumb_270_160_1644882905135.png"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>被曝使用监控员工系统,知乎回应:从未安装使用过,坚决反对</h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-15 07:55</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0214/2243172.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0214/thumb_270_160_1644795429268.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0214/thumb_270_160_1644795429268.png"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>2022年起,新车强制安装“黑匣子”,汽车会涨价吗?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-14 07:37</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0212/2242892.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0212/thumb_270_160_1644625647393.png" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0212/thumb_270_160_1644625647393.png"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>虎茅价格被腰斩,遭到部分黄牛拒收:行情不好,跌价太快,再等半?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-12 08:27</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0211/2242709.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0211/thumb_270_160_1644537055551.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0211/thumb_270_160_1644537055551.jpg"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>喜茶传裁员,奈雪预亏1.3亿……新式茶饮这一年怎么了?</h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-11 07:50</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0210/2242540.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0210/thumb_270_160_1644450695146.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0210/thumb_270_160_1644450695146.jpg"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>锂电材料价格涨势凶猛,宁德时代向上游跑马圈地</h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-10 07:51</span> </div> </a> </div> <div class="item"> <a href="http://www.2007msc.com/2022/0209/2242389.shtml" target="_blank"> <div class="msg"> <img src="http://upload.chengdu.cn/2022/0209/thumb_270_160_1644365797176.jpg" alt="" class="lazyload" data-echo="http://upload.chengdu.cn/2022/0209/thumb_270_160_1644365797176.jpg"> <!--i class="play_video"></i--> </div> <h3>B站就员工猝死一事发声:已成立专项小组,扩招审核,关注员工身体健?/h3> <div class="fot"> <p class="tim">财经成都</p> <span class="wbs">2022-02-09 08:16</span> </div> </a> </div> </div> <div id="displaypagenum"> <center> <span class="page">1</span><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/cjcd/2.shtml" class="page">2</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/cjcd/3.shtml" class="page">3</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/cjcd/4.shtml" class="page">4</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/cjcd/5.shtml" class="page">5</a><a href="http://www.2007msc.com/xwsy/cjcd/2.shtml" class="fenye ">下一?/a> <span class="fanye"></span> </center> </div> <hr> <footer class="w_1200"> <div class="footer-nav"> <a target="_blank">关于我们</a> | <a target="_blank">联系方式</a> | <a target="_blank">广告服务</a> | <a href="http://www.2007msc.com/" title="ʷȤ">ʷȤ</a> <br/> <p> 国新网许可证编号?1120170006 <a target="_blank">蜀ICP?4016819?8</a> ICP许可证编号:川B2-20060070 热线电话?28-86007301 <br/> 川公网安?51010402000051?违法和不良信息举报电?028-86007235 <br/> © 2005-2022 www.2007msc.com 版权所? </p> </div> </footer> <!--红星数字科技统计SDK引用--> <div style="display:none;"> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>